Προηγούμενα Events
Προηγούμενα Events
Αυτά είναι τα

Προηγούμενα Events

2021

¡SYROSKIDZ! 4

2019

¡SYROSKIDZ! 3

2018

¡SYROSKIDZ! 2

2017

¡SYROSKIDZ! 1

Στιγμές του ¡syroskidz!

έλα στην παρέα μας!

Αν θέλετε να πάρετε μέρος το SYROSKIDZ Festival ως συνεργάτης, εθελοντής ή να προσφέρετε χορηγία, επικοινωνήστε μαζί μας